Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy" - jak a proč působí zákon opačného účinku

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Pátek 25.6.2021

10:00 - 11:00

91 volných míst

Garance

Stručná osnova webináře: 

  • Příklady zákona opačného účinku
  • Proč zákon působí
  • Jak efekt opačného účinku omezit
  • Příčiny a důsledky konfliktů na pracovišti i mimo ně
  • Zapomeňte na konfrontaci
  • Jak snížit vlastní předpojatost 

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen pracovníkům i jejich nadřízeným, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně komunikovat a přesvědčovat. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců

Přihlásit