Jak se vyvarovat destruktivní komunikace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to jak se jich vyvarovat.

Zveřejněno 19.3.2021

Délka videa: 01:06:44

Garance

Stručná osnova webináře:

  • Co je destruktivní komunikace a proč k ní dochází
  • Čtyři hlavní typy destruktivní komunikace
  • Projevy a důsledky destruktivní komunikace
  • Jak destruktivní komunikaci z obou stran čelit

Komu je webinář určen:

všem, kteří chtějí zdokonalit své komunikační schopnosti a vyvarovat se zbytečných problémů ve spolupráci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky komunikačních schopností.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.