Jak se vyvarovat destruktivní komunikace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to jak se jich vyvarovat.

Pátek 19.3.2021

10:00 - 11:00

91 volných míst

Garance

Stručná osnova webináře:

  • Co je destruktivní komunikace a proč k ní dochází
  • Čtyři hlavní typy destruktivní komunikace
  • Projevy a důsledky destruktivní komunikace
  • Jak destruktivní komunikaci z obou stran čelit

Komu je webinář určen:

všem, kteří chtějí zdokonalit své komunikační schopnosti a vyvarovat se zbytečných problémů ve spolupráci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky komunikačních schopností.

Přihlásit