Jak snáze získat, co chceme: metoda Benjamina Franklina

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Chcete zvýšit svou šanci na to, že druhá strana přistoupí na váš požadavek? Anebo potřebujete dosáhnout toho, aby osoba, která vás zrovna nijak nemiluje, svůj názor na vás změnila a vyšla vám vstříc? Pak můžete použít již po staletí známou psychologickou metodu, jejíž působení moderní psychologie plně potvrdila. Jde o metodu Benjamina Franklina.

Zveřejněno 31.1.2023

Délka videa: 01:00:10

Garance

Osnova webináře: 

  • Co je a jak a proč působí metoda Benjamina Franklina
  • V jakých oblastech metoda působí: od získávání každodenních laskavostí až po využití v oblastech obchodu a marketingu
  • Proč lidé pod vlivem této metody mění svůj původní názor
  • Jak metodu upravit, pokud nepůsobí

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své sociální dovednosti, působit důvěryhodněji, přesvědčivěji a sympatičtěji, a posílit na tomto základě svou schopnost působit na druhé. Je věnován i všem, které se zabývají rozvojem těchto schopností druhých.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.