Jak využít pravidlo 80/20

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Pravidlo 80/20 lze bez přehánění považovat za jeden z nejjednodušších i nejúčinnějších návodů k myšlení a jednání vůbec. Říká, že osmdesát procent úsilí, které v nejrůznějších oblastech vynakládáme, přináší jen dvacet procent výsledků, kterých jsme na jeho základě dosáhli. Cílem semináře je ukázat, kdy a jak toto pravidlo uplatnit.

Zveřejněno 30.4.2020

Délka videa: 00:47:29

Garance

Obsah semináře:

 

  • Pravidlo 80/20 – příklady z praxe
  • Pravidlo 80/20 v osobním životě
  • Jak pravidlo 80/20 uplatňovat

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.