Jak zvýšit sílu své vůle

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Síla vůle čili schopnost sebeovládání patří nejdůležitějším předpokladům úspěchu, a často i vlastního zdraví. Je schopností jednat disciplinovaně a odpovědně, s ohledem na své dlouhodobější pracovní i osobní cíle. Cílem kurzu je posílit svou schopnost sledovat důležité dlouhodobé cíle a nepropadat nejrůznějším svodům, lákadlům nebo pokušením.

Čtvrtek 24.9.2020

10:00 - 11:00

94 volných míst

Garance

Obsah semináře:

  • Proč je síla vůle důležitá
  • Osm praktických mentálních technik sloužících k posílení osobní vůle
Přihlásit