Jak zvýšit své komunikační schopnosti formou zrcadlení

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zrcadlení (mirroring) je nevědomý psychologický mechanismus, jenž v komunikaci přispívá k posílení naší důvěryhodnosti. Funguje v osobních, pracovních, obchodních i prodejních vztazích a spočívá v napodobování verbálních i neverbálních projevů protistrany. Víme-li, jak působí i jak ho využít, můžeme jím zvýšit svou přesvědčivost i ochotu druhé strany vyjít nám v určité věci vstříc. Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami zrcadlení a jeho využitím v praxi.

Zveřejněno 15.12.2022

Délka videa: 01:09:39

Garance

Osnova webináře: 

  • Co je a jak v komunikaci funguje zrcadlení
  • Jak zrcadlení využít a na co si dát při něm pozor
  • Verbální a neverbální formy zrcadlení
  • Jak vnímat situace, kdy je metody zrcadlení použito vůči nám
  • Příklady využití zrcadlení v praxi

Cílová skupina: 

Webinář je určen stávajícím i budoucím manažerům, obchodníkům a prodejcům, kteří chtějí zvýšit účinnost a přesvědčivost své komunikace. Je určen  i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky komunikačních a sociálních dovedností zaměstnanců.

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.