Jak zvýšit účinnost jazykového vzdělávání zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání.

Zveřejněno 8.11.2017

Délka videa: 01:07:53

Garance

On-line seminář je určen:

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům zabývajícím se vzděláváním zaměstnanců i všem, kdo se věnují řízení a organizaci podnikového vzdělávání

Cílem on-line semináře:

Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání. Pozornost je věnována analýze vzdělávacích potřeb zaměstnanců, plánování vzdělávacích akcí, volbě vzdělávacích metod, hodnocením výsledků vzdělávání i zvyšování motivace zaměstnanců ke vzdělávání.

Obsah on-line semináře:

  • Nejčastější příčiny nízké efektivnosti podnikového vzdělávání
  • Jak stanovit cíle vzdělávání
  • Metody vzdělávání .
  • Jak výsledky vzdělávání hodnotit
  • Nástroje ke zvýšení motivace ke vzdělávání. 

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.