Jakých osob se ve svém okolí vyvarovat

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jsou osoby, kterých bychom se měli, je-li to jen trochu možné, ve svém okolí, a to v práci i osobním životě vyvarovat. Důvodem je, že nám brání v úspěchu, berou čas a často dokonce škodí našemu zdraví, a to i tehdy, tváří-li se, že nám snaží pomoci. O jaké typy osob jde?

Zveřejněno 30.6.2023

Délka videa: 00:58:40

Garance

Stručná osnova webináře:

  • Hlavní charakteristiky osob, kterých se vyvarovat
  • Lidé, kteří své znalosti jen předstírají
  • Lidé, kteří nedokážou řídit sebe sama
  • Lidé se sklonem se trvale na něco vymlouvat
  • Osoby, které roznášejí pomluvy
  • Žárlivci
  • Lidé chorobně přecitlivělí a útoční
  • Zlatokopové 

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří se chtějí si chtějí zdokonalit své sociální a komunikační dovednosti včetně schopnosti účinně jednat s osobami různých typů, a to i osobami problémovými, konfliktními a chronicky nevýkonnými, jak tyto osoby ve svém zájmu včas rozpoznat, a je-li to možné, tak se jich i co nejdříve vyvarovat

 

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.