Jste svým zaměřením spíše podnikatel nebo zaměstnanec?

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Odpověď není jednoduchá, ani jednoznačná. Závisí na našich prioritách, tedy na tom, čemu dáváme v životě přednost, i na povaze našich schopností a dalších předpokladů. Často závisí i na tom, v jaké době si tuto otázku klademe. Prvý krok při odpovědi na ni spočívá tak vždy v objektivním rozboru pro a proti, které jsou pro nás s oběma možnostmi spojeny.

Pátek 24.11.2023

10:00 - 11:00

95 volných míst

Garance

Obsah webináře: 

  • Výhody a nevýhody zaměstnání a podnikání
  • Naše osobní předpoklady, silné a slabší stránky
  • Jak neseme odpovědnost a rizika
  • Jsme člověkem pravidel nebo nápadů?
  • Jak dokážeme zacházet s penězi
  • Pro koho je to, a pro koho ono, aneb jak a podle čeho se rozhodnout 

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří se zamýšlejí nad svou další pracovní a profesní osobní kariérou, zvažují své silné i slabší stránky, přemýšlejí o výhodách zaměstnání a vlastního podnikání a zvažují zda v dalších letech spíše pracovat či podnikat

Přihlásit