Korekce DPH u majetku a jiných přijatých plnění (příklady)

Ing. Jana Kolářová

Seminář volně navazuje na "Poslední přiznání k DPH za rok 2020". Tentokrát se zaměříme výhradně na příklady pro následující situace. Teorie není součástí prezentace, pouze bude vyložena při vysvětlování příkladů.

Zveřejněno 20.1.2021

Délka videa: 01:46:21

Garance

Obsah webináře:

  • DPH u vozidel při jejich použití u pronajímatele s osvobozeným i zdanitelným pronájmem, částečné použití soukromě, opravy a běžná údržba vozidel, prodej vozidla
  • DPH u vozidel na operativní / finanční pronájem
  • DPH u nemovitých věcí používaných k pronájmu - přechod ze zdanitelného na osvobozený pronájem a jeho dopady
  • DPH u nemovité věci, technického zhodnocení a opravy nemovité věci při jejím prodeji
  • DPH u nemovitostí pořízených vlastní činností s částečným nárokem na odpočet
  • DPH u drobného majetku a zásob
  • DPH při ztrátě, zničení či odcizení majetku 

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.