Kurzarbeit - nová úprava podpory v době částečné práce

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen v prvé řadě na seznámení s novou úpravou příspěvku v době částečné práce, která je označována jako Kurzarbeit. Tato nová úprava, přijatá prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, nahradí cílený program k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“, který se uplatňuje od jarních měsíců roku 2020. Příspěvek v době částečné práce bude v porovnání s Antivirem díky úpravě přímo v zákoně předvídatelnější a více standardizovaný.

Zveřejněno 12.8.2021

Délka videa: 01:20:42

Garance

Obsah semináře:

  • základní východiska a cíle příspěvku v době částečné práce,
  • podmínky aktivace poskytování příspěvku,
  • parametry příspěvku – výše, podmínky pro poskytnutí,
  • návaznost na uplatnění překážek v práci podle zákoníku práce,
  • postup při poskytování příspěvku, povinnosti zaměstnavatele.

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Pouze soukromý sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.