Kurzarbeit - nová úprava podpory v době částečné zaměstnanosti

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen v prvé řadě na seznámení s připravovanou úpravou podpory v době částečné zaměstnanosti, označované jako Kurzarbeit. Tato nová úprava, přijatá prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, nahradí cílený program k podpoře zaměstnanosti „Antivirus“, který se uplatňuje od jarních měsíců roku 2020 až do začátku roku 2021. Kurzarbeit bude v porovnání s Antivirem předvídatelnější, více standardizovaný a pro zaměstnavatele výhodnější v tom, že budou při splnění předepsaných podmínek předem poskytnuty prostředky na výplatu podpory zaměstnancům.

Zveřejněno 17.2.2021

Délka videa: 01:10:37

Obsah semináře:

  • Základní body podpory v době částečné zaměstnanosti, rozdíly oproti programu Antivirus.
  • Podmínky spuštění Kurzarbeitu.
  • Úprava výjimky z povinnosti platit zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele náhradu mzdy.
  • Podpůrčí doba, výše podpory v době částečné zaměstnanosti.
  • Fungování Kurzarbeitu, povinnosti zaměstnavatele, důsledky pro zaměstnance.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.