Kurzové přepočty v účetnictví a daních

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem webináře je komplexní rozbor problematiky kurzových přepočtů v účetnictví a daních s vysvětlením postupů na příkladech. Probrány budou rovněž aktuální výklady Národní účetní rady.

Zveřejněno 16.5.2022

Délka videa: 01:48:07

Garance

Výběr z obsahu:

  • způsob používání kurzů v účetnictví (aktuální a pevné kurzy, kurzový přepočet ke dni uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni)
  • Interpretace NÚR I-43 a I-47, vč. související judikatury
  • kurzový přepočet z pohledu zákona o daních z příjmů (postup podle § 38 zákona a další)
  • použití kurzů v DPH
  • další související problematika (přepočet pro účely cestovních náhrad a další)
  • vysvětlení postupů na příkladech.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.