Manažerská etika a etické řízení organizace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami manažerské etiky a etického řízení organizace, s důvody vedoucími k tvorbě etického kodexu organizace, s jeho správným tematickým zaměřením, obsahem a strukturou i praktickými zásadami jeho vytváření a uplatňování.

Zveřejněno 4.10.2019

Délka videa: 01:02:42

Garance

Obsah semináře:

 

  • Manažerská etika a etické řízení organizace
  • Význam a cíle etických kodexů?
  • Zaměření, obsah a struktura etického kodexu organizace
  • Jak etický kodex organizace vytvořit
  • Prosazování a uplatňování etického kodexu v organizaci
  • Nejčastější slabiny etických kodexů
  • Konkrétní příklady úspěšných etických kodexů

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.