Manažerský a personální audit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s cíli, metodami a organizací manažerských a personálních auditů, zabývajících se hodnocením kvality i doporučeními dalšího rozvoje lidských zdrojů, i s tím, jak využívat a implementovat jejich závěry.

Zveřejněno 23.5.2019

Délka videa: 01:08:47

Garance

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům i interním auditorům, zabývajícím se zvyšováním účinnosti řízení, ověřováním kvality lidských zdrojů i plánováním a realizací rozvoje manažerů a dalších zaměstnanců.

Obsah on-line semináře:

  • Manažerský a personální audit, jeho význam a funkce
  • Cíle, metody a organizace  manažerského a personálního auditu
  • Práce s výsledky manažerského a personálního auditu
  • Ukázky výsledků a doporučení manažerského a personálního auditu a jejich realizace

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.