Manka a škody

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky mank a škod z účetního pohledu (vč. souvisejících účtování) a z pohledu daní (daň z příjmů, DPH).

Zveřejněno 2.11.2023

Délka videa: 01:43:08

Garance

Výběr z obsahu:

  • Vymezení mank a škod z pohledu daní a účetnictví
  • Daň z příjmů – daňový režim souvisejících nákladů, problematika posouzení zůstatkové ceny majetku, otázka likvidace zásob a další
  • DPH – manka a škody ve vztahu k dříve uplatněnému odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu při nedostatečném prokázání, vč. souvisejícího výkladu správce daně)
  • Ilustrace na příkladech vč. souvisejícího účtování
  • Výklady a stanoviska GFŘ a MF k dané problematice

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.