Manka a škody

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky mank a škod z účetního pohledu (vč. souvisejících účtování) a z pohledu daní (daň z příjmů, DPH).

Středa 1.11.2023

14:00 - 15:30

92 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • Vymezení mank a škod z pohledu daní a účetnictví
  • Daň z příjmů – daňový režim souvisejících nákladů, problematika posouzení zůstatkové ceny majetku, otázka likvidace zásob a další
  • DPH – manka a škody ve vztahu k dříve uplatněnému odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu při nedostatečném prokázání, vč. souvisejícího výkladu správce daně)
  • Ilustrace na příkladech vč. souvisejícího účtování
  • Výklady a stanoviska GFŘ a MF k dané problematice

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit