Monitoring zaměstnanců

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pravidel týkajících se přípustnosti uplatnění sledovacích mechanismů na pracovišti, tzv. monitoringu zaměstnanců.

Zveřejněno 12.10.2018

Délka videa: 01:01:16

Garance

On-line seminář je určen:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, bezpečnosti práce, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Co Vám on-line seminář přinese:

Vysvětlení základních pravidel týkajících se přípustnosti uplatnění sledovacích mechanismů na pracovišti, tzv. monitoringu zaměstnanců. Jaké má zaměstnavatel povinnosti, za jakých okolností a jakým způsobem může legálně provádět sledování. Úprava monitoringu bude vysvětlena i v kontextu povinností plynoucích z GDPR. Účastníci budou upozorněni na časté chyby, za které mohou být uloženy vysoké pokuty.

Obsah on-line semináře:

  • Pravidla a důvody pro uplatnění sledovacího mechanismu
  • Práva a povinnosti zaměstnavatele při kontrole zaměstnanců a ochraně majetku
  • Návaznosti na plnění povinností při zpracování osobních údajů podle GDPR
  • Delikty na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců a hrozící pokuty
  • Informování o sledování

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.