Možnosti daňového odpisování v příkladech se zdůrazněním novinek 2020/2021

RNDr. Ivan Brychta

Změny 2020/2021 v daňovém vymezení hmotného/nehmotného majetku a možnosti jeho daňových odpisů v příkladech.

Zveřejněno 15.6.2021

Délka videa: 01:40:22

Garance

Výběr z obsahu:

  • vymezení daňově odpisovaného hmotného majetku se zdůrazněním změn 2020/2021
  • vymezení nehmotného majetku a změny v odpisování/ uplatnění v nákladech 2020/2021
  • rovnoměrné versus zrychlené odpisy (základní principy, postup v případě technického zhodnocení)
  • mimořádné odpisy a podmínka pro jejich aplikaci 2020/2021
  • volba způsobu odpisování (změna způsobu v příkladech)
  • ilustrace na příkladech.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.