Možnosti ochrany práv zaměstnavatele při kontrole ze strany inspekce práce

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pravidel ovlivňujících právní postavení zaměstnavatele jako kontrolované osoby v souvislosti s kontrolou vykonávanou ze strany orgánů inspekce práce. Seminář bude zaměřen i na oprávněné kontrolního orgánu a některé procesní souvislosti výkonu kontroly, dokazování a řízení. Hlavním cílem semináře je získání orientace v právech a povinnostech zaměstnavatele při kontrole a souhrn možností obrany právních zájmů zaměstnavatele.

Zveřejněno 6.12.2019

Délka videa: 01:27:55

Obsah semináře:

  • Práva a povinnosti kontrolních orgánů
  • Dokazování při kontrole vedené inspekcí práce, odpovědnost za zjištění skutkového stavu věci
  • Povinnost kontrolního orgánu jednat výhradně na základě zákona
  • Rozhodování orgánů inspekce práce
  • Uplatnění opravných prostředků a další nástroje obrany zaměstnavatele

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.