Možnosti právní ochrany zájmů zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu škody, ochraně před konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání i po skončení pracovního poměru nebo možnostem při právním zakotvení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance.

Úterý 13.7.2021

10:00 - 11:30

91 volných míst

Garance

Obsah webináře:

  • Předcházení vzniku škod, možnosti uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
  • Postup při uplatnění práva na náhradu škody, utvrzení a zajištění povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  • Pravidla souběžné výdělečné činnosti zaměstnance, omezení konkurence
  • Konkurenční doložky, možnosti sjednávání a možná úskalí
  • Povinnost mlčenlivosti a její úprava
  • Uplatnění řídících nástrojů zaměstnavatele při ochraně oprávněných zájmů
Přihlásit