Možnosti řízení a rozhodování v oblasti pracovní doby

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace nástrojů, které zaměstnavatelé mají při rozvrhování pracovní doby a kterých mohou využít k při efektivním řízení pracovního procesu v souladu s provozními potřebami. Často dochází k tomu, že zaměstnavatelé neznají všechny možnosti, které jim právní úprava dává, případně je neuplatňují správně. Jindy brání uplatnění rozhodovacích pravomocí nevhodné nastavení obsahu pracovní smlouvy. Seminář poukáže na správné postupy a použití rozhodovacích nástrojů, které zaměstnavatelé v oblasti pracovní doby mají.

Zveřejněno 15.4.2020

Délka videa: 01:33:56

Obsah semináře:

  • Správný přístup k pojmu pracovní doba
  • Vhodné nástroje pro řízení pracovní doby a jejich nastavení
  • Využití řídících nástrojů pro rozhodování v oblasti pracovní doby (vnitropodniková směrnice), optimální nastavení pracovněprávních dokumentů
  • Volba typu rozvržení pracovní doby a formy směnnosti
  • Možnost změnit či přizpůsobit za trvání pracovního poměru pravidla rozvrhování pracovní doby
  • Přizpůsobování rozvrhu směn provozním potřebám
  • Možnosti a povinnosti výkonu práce přesčas

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.