Náhrada škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

JUDr. Jaroslav Stránský

Pochopení pravidel, na jejichž základě může zaměstnavatel od zaměstnanců požadovat náhradu způsobené škody. Získání orientace v jednotlivých typech povinnosti k náhradě škody, vysvětlení jejich odlišností a způsobu uplatňování.

Zveřejněno 8.11.2017

Délka videa: 01:09:22

On-line seminář je určen pro

personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.

Cílem on-line semináře je

Pochopení pravidel, na jejichž základě může zaměstnavatel od zaměstnanců požadovat náhradu způsobené škody. Získání orientace v jednotlivých typech povinnosti k náhradě škody, vysvětlení jejich odlišností a způsobu uplatňování.

Obsah on-line semináře

  • Základní podmínky vzniku povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  • Možnosti a podmínky uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
  • Kdy je zaměstnavatel povinen prokázat zavinění a kdy musí naopak zaměstnanec prokazovat, že škodu nezavinil
  • V jakém rozsahu může zaměstnavatel náhradu škody požadovat

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.