Náhradní plnění při nesplnění povinného podílu zaměstnávání

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. Jak správně vypočítat částku, kterou je při nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nutné odvést do státního rozpočtu k 15. 2. 2019?

Zveřejněno 7.2.2019

Délka videa: 00:39:07

Videoseminář je určen:

Mzdoví účetní, personalisté. Soukromý i veřejný sektor.

Obsah videosemináře:

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítávají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce uživateli. Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit

 1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
 2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78 ZZ), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. „náhradní plnění“),
 3. odvodem do státního rozpočtu,
 4. kombinací uvedených způsobů.

Povinný podíl se nevztahuje na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby.

Videoseminář se zaměřuje na:

 • Zaměstnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity
 • Zaměstnávání osob ve třetím stupni invalidity
 • Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
 • Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým
 • Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců
 • Způsob výpočtu plnění povinného podílu
 • Slevy na daních pro zaměstnance a zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených
 • Příklady

Kapitoly videa

Lektor