Nárok na odpočet daně

Ing. Jana Kolářová

Zveřejněno 19.12.2018

Délka videa: 01:23:29

Základní i formální podmínky pro nárok na odpočet DPH jsou sice v posledních letech neměnné, v praxi však plátce často narazí při prokazování jejich splnění. K věcným chybám často dochází u oprav odpočtu, stanovení nároku na odpočet v poměrné výši nebo při aplikaci krátícího koeficientu. Vyrovnání a úprava odpočtu vyvolává nutnost sledování osudu majetku během delšího časového úseku, popř. povinnost jednorázové úpravy při prodeji majetku. Korekce dříve uplatněného nároku na dpočet daně pak může být výsledkem inventarizace.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.