Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami nedostatků v práci zaměstnanců vyvolaných jejich nevhodným řízením a organizací, shrnuje je do deseti hlavních bodů, uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Zveřejněno 6.10.2022

Délka videa: 01:34:53

Garance

Stručná osnova webináře: 

  • Příčiny pracovních problémů a nedostatků na straně jejich řízení a organizace
  • Deset otázek, na které se zaměřit
  • Jak nedostatkům v práci předcházet
  • Ilustrace typických situací, při kterých k problémům dochází, a jejich řešení

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu a personálního řízení, zabývajícím se kvalitou, účinností a výsledky řízení napříč oblastmi i hierarchickými úrovněmi organizací i všem, kteří se zabývají školením manažerů pro úspěšné řízení svých spolupracovníků

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.