Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

Ing. Matěj Nešleha

Cílem webináře je seznámit účastníky se koordinačními výbory, které vznikly vroce 2020 a které se týkají problematiky daně zpříjmů fyzických osob.

Zveřejněno 18.11.2020

Délka videa: 01:19:52

Obsah:

  • 558/29.01.20 – Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabývá postupně
  • 563/18.03.20 – Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají
  • 548/18.09.19 - Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Matěj Nešleha

Ing. Matěj Nešleha

Matěj Nešleha vystudoval obor Zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, praktické zkušenosti sbíral již na vysoké škole, při studiu magisterského studia úspěšně složil náročné kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Daňovým poradcem je od roku 2015. V roce 2016 se stal zkušebním komisařem na Komoře auditorů České republiky pro oblast daní. O rok později se stal zkušebním komisařem na Komoře daňových poradců, kde se dodnes stará o vysokou úroveň zkoušek. Od roku 2015 řídí a vlastní jihlavskou poradenskou společnost KODAP Jihlava, s.r.o. Na podzim roku 2018 se stal členem Prezidia Komory daňových poradců, které se stará o strategické vedení Komory.