Nová úprava dovolené: Praktikum, postupy při výpočtech

JUDr. Jaroslav Stránský

Webináře bude zaměřen na pochopení správného způsobu aplikace nové úpravy dovolené. Důsledky a souvislosti koncepčně nových pravidel budou prezentovány v praktických souvislostech a s využitím výpočtů.

Zveřejněno 12.3.2021

Délka videa: 01:30:06

Obsah webináře:

  • Postup při výpočtu práva zaměstnance na dovolenou nebo na poměrnou část dovolené
  • Výpočet práva na dovolenou při změně délce týdenní pracovní doby
  • Výčet dob, které se pro účely dovolené považují a nepovažují za výkon práce, případně se považují za výkon práce jen do 20násobku týdenní pracovní doby
  • Příklady zápočtu překážek v práci do doby výkonu práce pro účely dovolené, varianty postupu podle toho, kolik směn zaměstnanec v roce odpracoval a kolik směn zameškal
  • Krácení dovolené za neomluveně zameškané směny, náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, nebo bezpečnosti práce, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.