Novela zákoníku práce - části účinné od 30.7.2020

JUDr. Jaroslav Stránský

K 30. červenci 2020 vstoupí v účinnost první část novely zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.). Seminář bude zaměřen na prezentaci a vysvětlení důsledků změn, které budou od tohoto data aplikovány.

Zveřejněno 13.7.2020

Délka videa: 01:29:39

Obsah semináře:

  • Nová a jednodušší pravidla doručování, možnost zvolit doručení poštou, úložní doba 15 dnů, možnost doručení do datové schránky
  • Přesnější úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • Změna pravidel vysílání zaměstnanců do jiných členských států EU
  • Zpřísnění pravidel odvolání vedoucích zaměstnanců z funkce
  • Změny u vydávání zápočtového listu pro zaměstnance pracujícího na DPP
  • Nová definice směnných režimů
  • Důsledky překážek v běhu lhůt, obnovení běhu lhůty po odpadnutí překážky

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.