Novela ZP: Pravidla výkonu práce na dálku

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na právní souvislosti výkonu práce na dálku.

Zveřejněno 14.6.2023

Délka videa: 01:24:33

Garance

Obsah webináře:

  • Smluvní podstata práce na dálku
  • Právo zaměstnanců pečujících o děti požádat o práci na dálku
  • Písemná dohoda o práci na dálku
  • Zrušení dohody o práci na dálku výpovědí
  • Rozvrhování a evidence pracovní doby
  • Náhrada nákladů spojených s výkonem práce na dálku
  • Postup při uplatnění paušální náhrady výdajů, daňová uznatelnost

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.