Novinky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiné aktuality

JUDr. Jaroslav Stránský

V různých fázích legislativního procesu se aktuálně nachází několik změn, které ovlivní průběh pracovněprávních vztahů. Významnější změny v pojistném u dohod byly odloženy až na rok 2025, ale už od července se uplatní nová ohlašovací povinnost zaměstnavatele. Paralelně probíhají práce na dvou novelách zákoníku práce. Webinář nabídne souhrn změn, které lze očekávat v úpravě pracovněprávních vztahů v druhém pololetí roku 2024 a na začátku roku 2025.

Zveřejněno 6.6.2024

Délka videa: 01:31:33

Garance

Obsah webináře:

  • Oznamovací povinnost zaměstnavatele u dohod o provedení práce od 1. července 2024
  • Pojistné u dohody o provedení práce od 1. ledna 2025
  • Kdy se uplatní režim tzv. oznámení dohody, rozdíly mezi pojistným u oznámené dohody o provedení práce a v dalších případech
  • Další transpoziční novela zákoníku práce – sněmovní tisk č. 663
  • Nová úprava minimální mzdy, další připravované změny možná již na podzim 2024
  • Připravovaná „flexinovela“ zákoníku práce – přehled plánovaných změn (prodloužení zkušební doby, změny v oblasti rozvázání pracovního poměru, návrat po rodičovské dovolené a další změny)

Cílová skupina webináře:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.