Novinky v DPH od roku 2021

Ing. Jana Kolářová

Co přinese novela zákona o DPH v roce 2021?

Pátek 13.11.2020

10:00 - 11:30

73 volných míst

Garance

Schválené změny v DPH od příštího roku jsou součástí novelizace daňového řádu a týkají se možnosti zálohového vracení nesporné části nadměrného odpočtu.

Další novinky jsou ve fázi návrhu. Týkají se tzv. prodeje zboží na dálku, doposud zasílání zboží. U prodeje zboží na dálku v rámci EU má dojít je sjednocení prahové hodnoty, která je určující pro místo plnění a kterou si doposud každý stát stanoví samostatně. Významné změny se mají týkat menších dodávek z dovozu. Má být zrušeno osvobození u dovozu zboží do 22 EUR. Zvláštní režim odvodu DPH prostřednictvím jednoho správního místa má být rozšířen na prodej zboží na dálku. Dovozci balíčků nižší hodnoty mají mít na výběr dva režimy, kterými lze DPH odvést. Nově se zavádí fikce dodání zboží provozovatelem tzv. elektronického rozhraní. Pokud provozujete či účtujete e-shop, připravte se včas na změny připravované v průběhu roku 2021.

Přihlásit