Novinky v DPH v průběhu roku 2021

Ing. Jana Kolářová

Webinář přináší průřez schválených i projednávaných změn v DPH v průběhu roku 2021.

Zveřejněno 9.6.2021

Délka videa: 01:55:19

Shrnuje novinky s předpokládanou účinností od 1. 7. 2021, včetně režimu EU, režimu mimo EU a dovozního režimu v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.