Ochrana osobních údajů při vedení personální a mzdové agendy

JUDr. Jaroslav Stránský

Získání orientace v uplatnění pravidel vyplývajících z obecného nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) při vedení personální a mzdové agendy a řízení lidských zdrojů. Každý zaměstnavatel je správcem osobních údajů, zpracování osobních údajů je nedílnou součástí personální a mzdové agendy. Úprava v GDPR stanoví podmínky a povinnosti, které musí být při zpracování osobních údajů dodrženy. Webinář bude zaměřen na prezentaci těchto podmínek na konkrétních příkladech zpracování v personální praxi.

Zveřejněno 14.5.2024

Délka videa: 01:31:00

Garance

Obsah webináře:

  • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, životopisy, možnost jejich uchování po ukončení výběrového řízení
  • Informace poskytované zaměstnancům jako subjektům osobních údajů
  • Je nutné vyžadovat od zaměstnanců souhlas se zpracováním osobních údajů?
  • Zpracování fotografií zaměstnanců
  • Založení a vedení osobního spisu za trvání pracovního poměru
  • Lhůty pro archivaci jednotlivých dokumentů po skončení pracovního poměru

  Cílová skupina webináře:

  Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

  Kapitoly videa

  Lektor

  JUDr. Jaroslav Stránský

  JUDr. Jaroslav Stránský

  Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

  Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

  Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.