Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Zveřejněno 13.3.2023

Délka videa: 01:26:16

Výběr z obsahu:

  • rozbor podmínek pro uplatnění odčitatelných položek podle § 15 zákona o daních z příjmů (poskytnutí bezúplatných plnění/darů, úroky z úvěrů na bytové potřeby, spoření na penzi a další),
  • rozbor podmínek pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u fyzických osob,
  • aktuální změny (v porovnání s předchozím rokem),
  • příklady, co je třeba doložit, uplatnění u zaměstnavatele,
  • související výklad GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

 

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.