Odměňování ve veřejných službách a správě

JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář bude zaměřen na pravidla odměňování ve veřejných službách a správě. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru musí dodržovat poměrně striktní pravidla určování platových tarifů a zákonem upravených nenárokových platových složek. Přesto se objevují problémy a sporné případy, jejichž řešením se seminář zejména bude zabývat. Pozornost bude věnována zejména správnému postupu při určování platové třídy vzhledem k práci, kterou zaměstnanec vykonává, a častým problémům spojeným se změnami výše osobního příplatku.

Zveřejněno 20.1.2022

Délka videa: 01:32:08

Obsah webináře:

  • Platový výměr, obsah, doručení
  • Postup při určení platového tarifu, zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně
  • Složitější případy určení platové třídy, výkon několika činností, změny druhu práce
  • Zvláštní způsob určení platového tarifu
  • Pravidla pro stanovení, změnu a odebrání osobního příplatku
  • Sporné případy změn osobního příplatku, způsoby správného řešení

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.