Odpočet na vědu, výzkum a vzdělávání

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání studentů středních, vyšších a vysokých škol.

Zveřejněno 27.3.2024

Délka videa: 01:31:26

Obsah on-line semináře:

  • Co zahrnout či nezahrnout do výdajů vynaložených na výzkum a vývoj, způsob uplatnění a související povinnosti (projektová dokumentace, oznámení)
  • Vymezení odborného vzdělávání, podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta, způsob uplatnění
  • Postup při porušení podmínek
  • Související výklad GFŘ a MF
  • Vysvětlení postupů na příkladech

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice, změny oproti předchozímu roku budou ilustrovány na příkladech.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.