Odpočet na vědu, výzkum a vzdělávání

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání studentů středních, vyšších a vysokých škol.

Středa 27.3.2024

14:00 - 15:30

93 volných míst

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Co zahrnout či nezahrnout do výdajů vynaložených na výzkum a vývoj, způsob uplatnění a související povinnosti (projektová dokumentace, oznámení)
  • Vymezení odborného vzdělávání, podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta, způsob uplatnění
  • Postup při porušení podmínek
  • Související výklad GFŘ a MF
  • Vysvětlení postupů na příkladech

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice, změny oproti předchozímu roku budou ilustrovány na příkladech.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Přihlásit