Odvolání z funkce a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení zvláštnosti právního postavení vedoucích zaměstnanců, včetně upozornění na zvláštní povinnosti a zvýšenou odpovědnost. Důraz bude položen také na důsledky jednání vedoucího zaměstnance pro zaměstnavatele. Seminář bude zaměřen také na seznámení s pravidly odvolání vedoucího zaměstnance a vzdání se pracovního místa. V důsledku rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu došlo k rozšíření vedoucích míst, u nichž připadá možnost odvolání a vzdání se pracovního místa. Seminář nabídne návod, jak těchto možností využít, a upozorní také na důsledky odvolání a další právní kroky zaměstnavatele, které po odvolání nebo vzdání se vedoucího místa mají následovat.

Čtvrtek 28.11.2019

13:30-15:00

94 volných míst

Garance

Obsah semináře:

  • Kdo je a kdo není vedoucím zaměstnancem
  • Zvláštní práva a povinnosti vedoucího zaměstnance
  • Odpovědnost a důsledky jednání vedoucího zaměstnance pro zaměstnavatele
  • Kdy může zaměstnavatel odvolat vedoucího zaměstnance, možnost smluvního založení odvolatelnosti zaměstnance
  • Možnosti odchýlení se od výčtu odvolatelných zaměstnanců obsažených v zákoníku práce vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
  • Povinnost nabídnout odvolanému zaměstnanci jiné vhodné pracovní místo, možnost rozvázat pracovní poměr

 

Přihlásit