Ohlédnutí za změnami v DPH od 1. 9. 2020

Ing. Jana Kolářová

Vrátíme se k zářijové novele zákona o DPH a jejím problematickým místům.

Zveřejněno 29.10.2020

Délka videa: 01:48:48

Garance

Od září nabyla účinnost dlouho očekávaná změna pravidel pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, ať již klasickou formou nebo prostřednictvím konsignačního skladu. Jaký dopad může mít pozdní či chybné vykázání dodávky v souhrnném hlášení? Co všechno může zkomplikovat zjednodušení administrativní procedury u dodání zboží v režimu skladu? Náznaky obsahují výklady na úrovni EU, na kterou odkazuje rovněž informace Generálního finančního ředitelství. Seminář tyto materiály stručně shrnuje.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.