Ohlédnutí za změnami v DPH od 1. 9. 2020

Ing. Jana Kolářová

Vrátíme se k zářijové novele zákona o DPH a jejím problematickým místům.

On-line seminář již proběhl.

Od září nabyla účinnost dlouho očekávaná změna pravidel pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, ať již klasickou formou nebo prostřednictvím konsignačního skladu. Jaký dopad může mít pozdní či chybné vykázání dodávky v souhrnném hlášení? Co všechno může zkomplikovat zjednodušení administrativní procedury u dodání zboží v režimu skladu? Náznaky obsahují výklady na úrovni EU, na kterou odkazuje rovněž informace Generálního finančního ředitelství. Seminář tyto materiály stručně shrnuje.