Opravné položky a odpis pohledávek

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor účtování a odpisování pohledávek a daňového řešení nedobytných pohledávek za pomoci opravných položek a odpisů pohledávek.

Zveřejněno 22.3.2022

Délka videa: 01:38:20

Garance

Výběr z obsahu:

 • účetní možnosti řešení nedobytných pohledávek za pomoci opravných položek a odpisů pohledávek (vymezení základních účetních principů a pravidel pro použití, aplikace v praxi)
 • opravné položky v daňovém pojetí (základní podmínky a speciální pravidla pro daňovou uznatelnost podle úpravy v zákoně o rezervách)
 • odpis pohledávky jako daňově účinný náklad (základní princip, odpis ve speciálních případech)
 • ilustrace na příkladech vč. postupu účtování.

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Kapitoly videa

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

  Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.