Osobnost vs. charakter: v čem se liší povahové a morální vlastnosti osob

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Způsob, kterým reagujeme, uvažujeme a jednáme, i čím se odlišujeme od druhých, závisí na našich osobnostních vlastnostech a charakterových rysech. Ty prvé jsou převážně vrozené, ty druhé plodem naší výchovy a prostředí, ve kterém žijeme. Naše povahové vlastnosti i charakterové rysy ovlivňují naši práci, náš život, naše zdraví i sociální prostředí, ve kterém se cítíme dobře, a které se cítí dobře s námi.

Zveřejněno 26.4.2024

Délka videa: 01:33:46

Garance

Stručná osnova webináře: 

  • Osobnost jako souhrn vlastností
  • Osobnostní vlastnosti jako odlišné pracovní předpoklady
  • Charakterové rysy
  • Typické signály špatného charakteru
  • Cena za nemorální jednání
  • Jak si vybírat spolupracovníky a přátele 

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří chtějí posílit svou schopnost rozpoznávat odlišné osobní vlastnosti a charakterové rysy druhých, chápat jejich vliv na jednání druhých a porozumět jejich významu v rámci pracovních předpokladů osob

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.