Paušální daň

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba od roku 2021 využívat zdanění pomocí paušální daně. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci volba pro podnikatele výhodná či nikoliv.

Zveřejněno 25.11.2021

Délka videa: 01:26:47

Výběr z obsahu:

  • základní principy zdaňování fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti,
  • předpoklady a podmínky pro aplikaci nové možnosti zdanění paušální daní poplatníka v paušálním režimu,
  • základní podmínky pro vstup do paušálního režimu,
  • oznámení správci daně (o vstupu, vystoupení),
  • postup poplatníka využívajícího paušální daň (podmínky, které musí být splněny na konci zdaňovacího období, úprava při přechodu do paušálního režimu),
  • postup při porušení podmínek,
  • modelové příklady na situace, kdy je výhodné / nevýhodné si nechat paušální daň stanovit,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.