Paušální výdaj na dopravu

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor aplikace paušálního výdaje na dopravu včetně souvisejících možností legální optimalizace daňového výsledku.

Zveřejněno 21.3.2023

Délka videa: 01:30:19

Garance

Výběr z obsahu on-line semináře:

  • nutné podmínky zákona o daních z příjmů pro použití této legální daňové optimalizace,
  • postup v případě více vozidel, krácení výdajů nákladů při používání vozidla pro soukromé i podnikatelské aktivity současně,
  • uplatňování odpočtu DPH u vozidel s paušálním výdajem na dopravu,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF vč. zachycení paušálního výdaje na dopravu v rámci daňového přiznání fyzických a právnických osob.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.