Plánování, čerpání a převádění dovolené

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace správného přístupu k rozvrhování a čerpání dovolené, včetně řešení složitějších případů. Vysvětlení rozdílu mezi rozvrhem dovolených a určením čerpání dovolené, včetně souvisejících právních důsledků. Upozornění na časté problémy provázející tzv. převádění dovolené z jednoho roku do druhého. Kdy lze v souladu se zákonem převést dovolenou, do kdy musí být vyčerpána.

Úterý 28.6.2022

13:00 - 14:30

On-line seminář již proběhl.

Obsah webináře:

  • Vytváření rozvrhu čerpání dovolené, obsah a závaznost rozvrhu
  • Způsob a časové souvislosti určení čerpání dovolené
  • Úseky čerpání dovolené
  • Zrušení dovolené, odvolání zaměstnance z dovolené a související právní důsledky
  • Důsledky nevyčerpání dovolené, převedení dovolené do následujícího roku
  • Určení čerpání převedené dovolené zaměstnancem po 30. červnu