Podmínky konání pracovní cesty a posuzování doby strávené na pracovní cestě

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen na některá problematická místa pracovních cest. V prvé řadě bude pozornost věnována stanovování podmínek konání pracovní cesty. Jakým způsobem může zaměstnavatel podmínky stanovit, jaké jsou přípustné varianty, zda a za jakých podmínek může zaměstnanec určené podmínky konání cesty změnit. Dále seminář vysvětlí pravidla posuzování pracovní doby na pracovní cestě. Kdy zaměstnanci přísluší za práci mzda, kdy se nejedná o pracovní dobu a zaměstnanec má právo pouze na cestovní náhrady. Budou poskytnuta doporučení, jak tyto případy řešit pro zaměstnance výhodněji.

Zveřejněno 29.3.2022

Délka videa: 01:28:30

Garance

Obsah semináře:

  • Určení podmínek konání pracovní cesty – forma a obsah
  • Přihlédnutí k zájmům zaměstnavatele i oprávněným zájmům zaměstnance
  • Místo začátku a ukončení pracovní cesty, dopravní prostředek a další okolnosti konání pracovní cesty
  • Změna podmínek konání pracovní cesty, vliv na cestovní náhrady
  • Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
  • Možnosti odchýlení se od zákona ve prospěch zaměstnance, kompenzace za dobu strávenou na pracovní cestě

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.