Pokladna

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor vedení pokladny z pohledu daní.

Zveřejněno 6.9.2023

Délka videa: 01:34:25

Garance

Výběr z obsahu:

  • Inventarizace pokladny vč. schodku/přebytku a souvisejícího zúčtování inventarizačních rozdílů
  • Pokladní stvrzenky coby daňové doklady pro účely DPH
  • Evidence poukázek a cenin vč. stravenek
  • Vedení pokladny v cizí měně (související kurzové přepočty)vymezení reklamy (propagace, sponzoringu), podmínky pro reklamu coby daňový náklad

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.