Portál MoJe daně

MVDr. Milan Vodička

Seznámit posluchače s novým portálem Finanční správy – MoJe daně, jak začít, co lze využít, co je rozdílné oproti předešlému portálu EPO.

Zveřejněno 27.5.2021

Délka videa: 01:59:48

Garance

Cílová skupina:

účetní, členové statutárních orgánů, asistenti daňových poradců a advokátů, podnikatelé apod.

Obsah webináře:

 • Co je to portál MoJe daně
 • Základní funkce a možnosti
 • Přihlášení – eIdentita, ověřená identita, přihlašovací údaje
 • Nastavení funkcí a notifikací
 • Pověření jiných osob
 • Co je to DIS+, výhody používání
 • Co lze na portálu najít, co lze podat
 • Formuláře, jejich využití, parametry podání
 • Osobní daňové účty, kontrola placení daní a příslušenství
 • Písemnosti – nahlédnutí do spisu
 • Úložiště rozpracovaných podání
 • Automatické upozorňování na termíny, povinnosti atd.
 • Výhled na další vývoj a změny

Kapitoly videa

Lektor

MVDr. Milan Vodička

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencíV letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání, e-governmentu.